2016 m.

Apkabink mėnulį
Balta sala
Cinamono rūkas
Duomenų palėpė
Dūzgutis
Juodaragis
Juostė
Ližė smaližė
Pusė karalystės
Šimtalapė
Teisingumo vartai
Tiesios kreivės
Vėjo žingsniai
Žydėjimas vyšnios